2018ko ASANBLEA OROKORRA

Ohiko Batzar Orokorra  datorren azaroaren 14an 19:00etan lehenengo deialdian eta 19:30ean bigarren deialdian, Barrenan burutuko dugu. 

 

Gai Ordena honakoa:

1.-Aurreko Batzarreko aktaren irakurketa eta onarpena.

 2.-2018ko jardueraren txostena

 3.-2018ko txosten ekonomikoa eta  proposamena 12 Euroko urteko kuota mantentzea

 4.-Zuzendaritza batzordea aukeratzea eta onartzea.

5.-Norberak lekarkeena.


 

La Asamblea General Ordinaria se celebrará en Barrena el próximo 14 de Noviembre a las 19 horas en primera convocatoria y a las 19,30 en segunda convocatoria del 14-XI-2018, con el siguiente Orden del Día:

1.-Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior

2.-Memoria de actividades de 2018

3.-Balance económico de 2018 y propuesta de mantenimiento de cuota anual de 12Euros

4.-Elección y aprobación de la Junta Directiva

5.- Ruegos y Preguntas