HELBURUAK

EL MONTAÑISMO

ORDIZIAKO MENDIZALEAK, OM.

VISION, MISION Y OBJETIVOS

VISION:

 • OM. TENER ACCESO A ACTIVIDADES DE MONTAÑA.

El senderismo, además del esfuerzo físico y ser un deporte saludable, permite disfrutar de la naturaleza que nos rodea, descubrir nuevos paisajes, antiguas sendas y caminos, montañas y monumentos megalíticos, etc.

OBJETIVOS:

 • DISFRUTAR DE LA NATURALEZA.
 • DISFRUTAR DE NUESTRO TIEMPO LIBRE Y DEL OCIO.
 • MANTENERNOS EN FORMA.
 • CONOCER NUEVAS RUTAS Y PARAJES
 • EXPLORAR Y CONOCER LA BELLEZA DE EUSKALHERRIA.
 • COMPARTIR EXPERIENCIAS.
 • CREAR CULTURA MONTAÑERA.
 • PROMOVER Y MANTENER LA AMISTAD ENTRE LOS MONTAÑEROS PARTICIPANTES.
 • FOMENTAR EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE.
 • REALIZAR LAS ACTIVIDADES MONTAÑERAS DE FORMA RESPONSABLE Y SEGURA.

VALORES:

 • COMPROMISO Y ORGANIZACIÓN.
 • SERIEDAD, HACER LAS COSAS BIEN.
 • PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD.
 • SENTIDO DE PERTENENCIA. AGOGIDA A NUEVOS MONTAÑEROS.
 • SOLIDARIDAD. CAMARADERIA Y COMPAÑERISMO.
 • RELACIONES CORDIALES.
 • CON ESPIRITU AVENTURERO.

AFILIACIÓN:

OM está abierto a todo aquel que quiera participar, no hay diferencias de ningún tipo ni exigencias de pertenecer a una determinada sociedad o club. No existe  la figura de "socio"

No es necesario abonar ninguna cuota, tan solo conviene incorporarse al grupo de whatsapp Ordiziako Mendizaleak para poder recibir la información de las actividades.

ACTIVIDADES:

Para lograr nuestros objetivos, OM organiza semanalmente salidas a la montaña.

Las actividades de OM son fundamentalmente realizar rutas de senderismo y montaña.

Se realizan generalmente en un solo dia, los domingos por la mañana, aunque tambien se realizan actividades más largas, de dias completos y de fin de semana, asi como de varios días en épocas vacacionales.

Muchas de las salidas se realizan con transporte, normalmente autobús privado, tren o en coches particulares.

Al realizarse las rutas de montaña en el medio natural, implican cierto riesgo que debe asumir cada participante de forma individual.

Para estar cubierto en cualquier contingencia, incluida el rescate/evacuación, los montañeros participantes deberán estar federados y tendrán el "carnet de federado".Se puede realizar el trámite para conseguirlo anualmente, desde la propia OM.

ANUNCIO DE SALIDAS:

Se realiza un programa anual a modo de calendario. Se reparte un folleto al principio del año.

La información de cada salida se envia via whatsapp al grupo de OM, donde se explica con detalle todo lo referente a la salida. Las confirmaciones de participación se realizan por el mismo whatsapp.

Las salidas pueden sufrir, en cuanto a las fechas, algunas modificaciones, por las condiciones meteorológicas o de otra índole, tanto de fecha como de recorrido. La información meteorológica se consulta a principios de la semana.

Las salidas sólo se suspenden por temporales, en ningún caso por ausencia de sol o por lluvia esporádica a lo largo del día.

OM ha recopilado a lo largo de su historía material fotográfico y relatos que están a disposición pública en la web del club, cuya dirección es "ordiziakomendizaleak.eus".

ENCUENTROS.

Anualmente se realizan encuentros, como la "Mendi Astea" en la que durante una semana, se realizan eventos y charlas de montañeros experimentados sobre salidas de alta montaña y escalada.

También una salida anual para niños y dos enuentros, uno con la salida Ordizia-Orio de un día completo y otro de fin de semana al Pirineo, Formigal.

IKUSPEGIA:

 • OM. MENDI JARDUERAK SARBIDEA IZAN.

Mendi ibilaldiak, esfortzu fisikoaz eta kirol osasuntsua izateaz gain, inguratzen gaituen naturaz, paisaia berriak, bide eta errepide zaharrak, mendiak eta monumentu megalitikoak, etab., gozatzeko aukera ematen du.

HELBURUAK:   

 • NATURAZ GOZATU.   
 • GURE DENBORA LIXE ETA AISIA GOZATU.   
 • OSASUNTSU MANTENDU.   
 • IBILBIDE ETA KOKAPEN BERRIAK EZAGUTU.  
 • EUSKAL HERRIKO EDERTASUNA ARATU ETA EZAGUTU.   
 • ESPERIENTZIAK PARTEKATU.   
 • MENDI KULTURA SORTU.   
 • PARTE HARTZAILEEN MENDIEN ARTEKO ADISKIDETASUNA SUSTATU ETA MANTENDU.   
 • INGURUNEAREN ZAINTZA SUSTATU.   
 • ARDURADUZ ETA SEGURUAN MENDI EKINTZAK EGIN.

 BALIOAK:

 • KONPROMISOA ETA ANTOLAKETA
 • SERIETASUNA. GAUZAK ZUZEN EGIN.
 • SEGURTASUN PROMOZIOA.
 • BAZKIDETZA ZENTZUA. MENDIZALE BERRIEI ONGI ETORRERA.
 • ELKARTASUNA. LAGUNTASUNA ETA ELKIDEA.
 • HARREMAN KORDIALAK.
 • ABENTURA ESPIRITUAREKIN.

  KIDETZEA:

OM parte hartu nahi duen edonorentzat dago zabalik, ez dago inolako desberdintasunik edo baldintzarik gizarte edo klub jakin bateko kide izateko. Ez dago "bazkide" irudia.

Ez da inolako kuotarik ordaindu behar, Ordiziako Mendizaleak whatsapp taldean sartzea komeni da jarduerei buruzko informazioa jasotzeko.

JARDUERAK:

Gure helburuak lortzeko, OMk mendira irteerak astero antolatzen ditu.

OMren jarduerak mendi-ibiliak eta mendi-ibilbideak dira.

Orokorrean egun bakarrean egiten dira, igande goizetan, nahiz eta jarduera luzeagoak ere egiten diren, egun osoetan eta asteburuetan, baita opor garaian hainbat egun ere.

Irteera asko garraioarekin egiten dira, normalean autobus pribatuan, trenez edo kotxe partikularrekin.

 

Mendiko ibilbideak ingurune naturalean egiten direnean, parte-hartzaile bakoitzak bere gain hartu behar duen arrisku jakin bat dakar.

Edozein kontingentziaren aurrean, salbamendu/ebakuazioa barne, parte hartzen duten mendizaleek federatuak izan behar dute,eta "federatu txartela" izango dute. Prozedura urtero egin daiteke OMtik bertan.

 IRTEERAK IRAGARKIA:

 Urteko programa bat egiten da egutegi gisa. Urte hasieran liburuxka bat banatzen da.

Irteera bakoitzaren informazioa WhatsApp bidez bidaltzen da OM taldera, eta bertan irteerari dagokion guztia zehatz-mehatz azaltzen da. Parte hartzearen baieztapenak whatsapp beraren bidez egiten dira.

Irteerek, datari dagokionez, aldaketa batzuk jasan ditzakete eguraldi-baldintzak edo beste izaera batekoak, bai datan bai ibilbidean. Eguraldiaren informazioa aste hasieran kontsultatzen da.

 Irteerak ekaitzak direla-eta bakarrik eten dira, inola ere egun osoan zehar eguzkirik ez egoteagatik edo euri tarteka.

OMk bere historian zehar argazki materiala eta istorioak bildu ditu, klubaren webgunean publikoki eskuragarri daudenak, zeinaren helbidea "ordiziakomendizaleak.eus" da

 

TOPAKETAK.

Urtero topaketak egiten dira, hala nola, "Mendi Astea" non, astebetez, eskarmentu handiko mendizaleen ekitaldiak eta hitzaldiak egiten diren goi mendi irteera eta eskalada.

Haurrentzako urteroko irteera eta bi topaketa ere egiten dira, bata egun osoko Ordizia-Orioko irteerarekin eta bestea asteburuan Pirinioetan, Formigalera.